Kỹ sư Xây dựng công trình

Bachelor Programme

Kỹ sư Xây dựng công trình

10:13 - 24-12-2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 KỸ SƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Kỹ sư Xây dựng công trình, có kiến thức và nghiệp vụ về các lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
Sinh viên ra trường có khả năng đáp ứng các nhiệm vụ sau:
- Thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp, lập dự toán xây dựng công trình.
- Chỉ đạo thi công, giám sát thi công, lập bản vẽ hoàn công và quyết toán công trình.

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Tên học phầnSố tín chỉ
I. Kiến thức giáo dục đại cương  16
1. Triết học Mác - Lê nin (I, II)4  
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh2  
3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam2  
4. Giáo dục thể chất4  
5. Giáo dục quốc phòng4  
II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  144
a. Kiến thức cơ sở 10 
1. Toán cao cấp (I, II, III)4  
2. Vật lý (I, II)2  
3. Cơ học (I, II)4  
b. Kiến thức ngành 66 
1. Hình họa, vẽ kỹ thuật4  
2. Sức bền vật liệu (I, II)4  
3. Cơ học kết cấu (I, II)4  
4. Địa chất công trình2  
5. Cơ học đất2  
6. Nguyên lý quy hoạch và thiết kế kiến trúc2  
7. Kiến trúc dân dụng và kiến trúc công nghiệp2  
8. Vật lý kiến trúc và môi trường xây dựng2  
9. Động lực học công trình2  
10. Vật liệu xây dựng2  
11. Kỹ thuật Điện, Điện tử2  
12. Cấp thoát nước2  
13. Trắc địa công trình4  
14. Kết cấu thép (I, II + 1 Đồ án)4  
15. Kết cấu bê tông cốt thép (I, II + 2 Đồ án)4  
16. Kết cấu gỗ, kết cấu gạch đá2  
17. Nền móng công trình (I, II + 2 Đồ án)4  
• Thi công   
18. Máy xây dựng2  
19. Kỹ thuật thi công4  
20. Tổ chức thi công2  
21. Thí nghiệm công trình2  
22. An toàn lao động, phòng chống cháy nổ2  
• Kinh tế xây dựng   
23. Kinh tế xây dựng2  
24. Luật xây dựng2  
25. Quản lý dự án xây dựng2  
c. Kiến thức bổ trợ 58 
1. Kỹ năng sử dụng máy vi tính
- Tin học văn phòng
- Tin học chuyên ngành

14
4
  
2. Ngoại ngữ (tiếng Anh)40  
d. Thực tập cuối khoá và Đồ án tốt nghiệp 10 
TỔNG CỘNG160
  • tags
Top 100 sinh viên năm học 2017 - 2018


20 years tin mới